Pengambilan Pelajar Baru

Pengambilan pelajar baru semua pusat KKTM dan IKM (kecuali MJII dan KKTM Kuantan) sesi Januari 2019 kini dibuka. Klik disini untuk memohon.

Diploma in Plant Engineering Technology (Electrical)

Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrik)

Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Elektrik)

Info Grafik
Ringkasan Kursus

Program Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Operasi Loji) melahirkan para graduan yang mempunyai perakuan kekompetenan elektrik dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam industri kejuruteraan seperti minyak dan gas, kimia, elektrik dan elektronik serta pembuatan. Program ini mendedahkan pelajar dengan kemahiran dalam pepasangan serta kawalan peranti dan perkakasan elektrik dalam litar hidup voltan rendah merangkumi, Papan Suis Utama,Sistem Kawalan Motor,Sistem Talian Atas , Sistem Kebel Bawah tanah , sistem pendawaian industri satu fasa dan tiga fasa,Sistem pendawaian EX , Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-peraturan Elektrik 1994 yang biasa digunakan dalam industri.  Pelajar turut  didedahkan dengan perisian CAD seperti AutoCAD sebagai pengetahuan asas rekabentuk dalam bidang ini.

Pelajar juga didedahkan dengan kemahiran kepimpinan, insaniah dan keusahawanan melalui kursus pengajiam am dalam membentuk graduan yang berdaya saing di dalam industri elektrik, minyak dan gas.


Silibus

 

SEMESTER 1 DEO10013 - Electrical Installation
DGV10033 - Electrical and Electronics Fundamental
DGV10093 - Engineering Drawing and CAD
DGV10043 - Chemistry
DUM10012 - Engineering Mathematics 1
DUE10012 - English For Communication 1
DUS10012 - Perspektif Islam
DUN10012 - Teori Etika Dan Amalan Moral
DUY10011 - Co-Curriculum 1
       
SEMESTER 2 DEO20013 - Electrical Machine & Motor Control
DEO20022 - Process Plant Operation
DEO20033 - Instrument and Process Control
DEV20042 - Suppply Act and Regulation
DGV20062 - Occupational Safety & Health
DGV20073 - Fundamental of Plant Layout
DUM20022 - Engineering Mathematic 2
DUE21022 - English for Communication 2
DUY21021   Co-Curriculum 2
       
SEMESTER 3 DLT30010 - Industrial Training
       
SEMESTER 4 DEO40013 - Electrical Design Practices
DEV40093 - Underground Cable Practices
DEV40103 - Low Voltage Distribution
DEV40113 - Aerial Line Practices
DUM40032 - Engineering Mathematics 3
DUB40012 - Start-Up Enterprise
DUS40022 - Islam Kontenporari
  DUN40022 - Masalah dan isu Moral
       
SEMESTER 5 DLT51010 - Industrial Training 2
       
SEMESTER 6 DEO60014 - Final Year Project 1
DEO61023 - Electrical Inspection, Testing and Commissioning

Prospek Kerjaya

Pelajar yang berjaya menamatkan pengajian di dalam program ini akan bekerja sebagai penolong jurutera dan penyelia elektrik di dalam pelbagai organisasi misalnya syarikat kejuruteraan, pembinaan, minyak dan gas serta syarikat pengeluaran peralatan. Pelajar juga boleh memilih untuk menjadi teknousahawan dengan membuka syarikat sendiri selain bekerja di industri.

* Penolong Jurutera
* Penyelia Elektrik
* Penjaga Jentera
* Juruteknik
* Lain-lain

 

Kelayakan

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Satu subjek lain

 Lulus Bahasa  Inggeris

ATAU

1.  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion IKM atau institusi lain yang setara dengan  CGPA ≥ 2.50 

ATAU

2.  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion IKM atau institusi lain yang setara dengan  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

ATAU

3. Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

ATAU

4. Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara

DAN

1) Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran serta lulus Matematik

ATAU

5. Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

 

Tempoh Pengajian

 36 Bulan (sepenuh masa)

JSN Epic Template designed by JoomlaShine.com