Komponen dan Tempoh Pengajian

Komponen Pengajian

Pelajar yang mengikuti perngajian di KKTM diwajibkan mengikuti setiap komponen pengajian yang ditetapkan sebagai satu keperluan untuk memenuhi syarat penganugerahan diploma. Komponen pengajian ini terbahagi kepada 4:

 1. Pengajian Teknikal
  • Pengajian Teknikal adalah komponen utama yang merangkumi kursus teknikal teras dan teknikal umum kepada program berkenaan
 2. Pengajian Am
  • Pengajian Am adalah komponen sokongan yang diwajibkan dalam sesuatu program
 3. Ko-Kurikulum
  • Kokurikulum adalah aktivitii badan beruniform dan bukan beruniform. 
 4. Latihan Industri
  • Latihan Industri adalah satu latihan di mana pelajar diberi pendedahan kepada suasana pekerjaan sebenar samada di agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan dalam tempoh yang telah ditetapkan dengan syarat. Hanya pelajar yang telah lulus semua penilaian kursus dibenarkan menjalani Latihan Industri

 


Tempoh Pengajian

Tempoh pengajian program perdana sepenuh masa bagi setiap pelajar di KKTM Kemaman adalah seperti berikut:

 • Minimum 3 tahun (6 semester) dan maksimum 5 tahun (10 semester)
 • 5 semester pengajian ilmiah
 • 1 semester latihan industri
JSN Epic Template designed by JoomlaShine.com