Majlis Amanah Rakyat (MARA) adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) yang ditubuhkan untuk melahirkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB). Di dalam bidang pendidikan pula, MARA telah menubuhkan beberapa institusi pendidikan di seluruh negara yang menawarkan pelbagai bidang pengajian. 

Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Kemaman merupakan salah sebuah Institusi Pendidikan MARA (IPMa) yang menawarkan pendidikan dan latihan teknikal berasaskan industri minyak dan gas dengan hasrat untuk melahirkan tenaga-tenaga bumiputera yang pakar, mahir dan terlatih dalam bidang-bidang pengkhususan tersebut.

JSN Epic Template designed by JoomlaShine.com